Разрешителни

Работи се със съответните разрешителни от Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) и Министерство на финансите (МФ).

Работно време

Понеделник - Петък: 09:00 - 17:30

Продажби

Благородните метали се продават със съответните документи.

Дейности

Изкупува

Фирмата се занимава с изкупуване всички отпадъци със съдържание на благородни метали и работа с калаени отпадъци.

Рециклира

Отпадъците се рециклират, за да се отделят благородните метали.

Рафинира

Получените благородни метали се рафинират, за да се получи продукт с чистота 99,99%.

Продава

Продава благородните метали с чистота 99,99%.

Контакти